Buha ziet dat de interesse in de Doetinchemse natuurbegraafplaats sinds de start in 2013 sterk is toegenomen. Daarom is in samenspraak met de gemeente Doetinchem bekeken of het mogelijk is om de huidige natuurbegraafplaats uit te breiden en er een ceremoniepaviljoen te realiseren.

De uitbreiding

In december 2021 is de bestemming van het terrein waarmee de natuurbegraafplaats uitgebreid gaat worden gewijzigd. Dit betreft een uitbreiding van circa 4.5 hectare. Op deze manier wil Buha ervoor zorgen dat er ook in de toekomst mensen gebruik kunnen maken van deze natuurlijke manier van begraven. Met dit nieuwe bestemmingsplan kan Buha tevens het geplande ceremoniepaviljoen bouwen.

Het ceremoniepaviljoen

Samen met architect Sander Giesen werkt Buha aan een nieuw ceremoniepaviljoen dat past bij het groene karakter van de natuurbegraafplaats. Door het gebruik van natuurlijke materialen wordt het paviljoen ‘opgenomen’ in het landschap. Zo worden bijvoorbeeld de wanden uitgevoerd in kalkhennep en ingeplant met varens en wordt er veel gebruik gemaakt van hout.

Dit gebouw kan na realisatie gehuurd worden voor ceremonies. Zodra er meer bekend wordt over de bouw van het ceremoniepaviljoen dan leest u dit op deze website.