header-back-paars@2500.png
 

Reglement Natuurbegraafplaats Slangenburg

Algemeen

De natuurbegraafplaats is eigendom van de gemeente Doetinchem. Buha verzorgt het beheer en onderhoud van de natuurbegraafplaats.

De natuurbegraafplaats is toegankelijk voor alle religies en levensbeschouwingen.

Toegang

De begraafplaats is te bereiken via de hoofdingang aan de Nutselaer. Men kan gebruik maken van de parkeervoorzieningen.

Lopen buiten de paden en op plekken waar graven zijn en waar begroeiing is, is niet toegestaan. Niet alle graven op de natuurbegraafplaats zijn bereikbaar voor mindervaliden. Bij de hoofdingang aan de Nutselaer zijn rolstoelen beschikbaar.

Grafvormen

Afhankelijk van de locatie biedt de natuurbegraafplaats één- en tweepersoons graven aan.

Bosgraven: dit betreffen de urnengraven in de bosrand.

Boomgraven: bevinden zich op het overgangsgebied van bos naar weide. Het is mogelijk een boom of struik te planten op een boomgraf.

Weidegraven: bevinden zich op het lager gelegen gedeelte van de natuurbegraafplaats. Er worden hier geen bomen of struiken geplant.

Urnengraf

Er mogen maximaal 4 urnen per graf begraven worden. De urn dient van afbreekbare materialen te zijn gemaakt. Het is ook mogelijk om alleen de as te begraven. Asverstrooiingen zijn niet mogelijk.

Grafrecht

Op de natuurbegraafplaats geldt een eeuwigdurend grafrecht. Na de laatste begrafenis geven we het terrein terug aan de natuur. Ruimen en/of schudden van een graf is niet toegestaan.

Grafmarkering

Na de ceremonie mogen er bloemen op het graf gelegd worden. Na ca. 4 weken worden de overblijfselen van de bloemen door de beheerder verwijderd. Er mogen geen nieuwe bloemen of andere markeringstekens op het graf gelegd worden.

Nabestaanden kunnen na de begrafenis een kruidenmengsel over het graf uitstrooien. Het kruidenmengsel wordt beschikbaar gesteld door de beheerder

Boom op het graf planten

Op sommige boomgraven kan men een boom of struik laten planten. Men kan kiezen uit een lijst met vooraf geselecteerde boom- of struiksoorten. Buha levert en plant de boom of struik. Buha behoudt het beheerstechnische onderhoud.

Boomschijf

Naar behoefte kan het graf gemarkeerd worden met een boomschijf van onbehandeld inlands hout met een inscriptie. Buha levert de gegraveerde boomschijf. De diameter van de boomschijf ligt tussen de 20 en 35 centimeter, de hoogte ligt tussen de vijf en zes centimeter. De houtsoort is niet vrij te kiezen. De tekst kunt u zelf bepalen. Het is niet de bedoeling dat de boomschijf op enige wijze geconserveerd wordt. Ongeveer zes weken na de begrafenis kunt u de boomschijf ophalen. Het is uitsluitend toegestaan de genoemde boomschijf op het graf achter te laten. Al het overige wordt door de beheerder verwijderd.

Ceremonie

Uitsluitend bij een begrafenis of bijzetting op de natuurbegraafplaats of de reguliere begraafplaats Slangenburg is het mogelijk gebruik te maken van de tarp of boskapel op de natuurbegraafplaats.

Kisten

De kleding van de overledene en de kist moeten biologisch afbreekbaar zijn. Bijvoorbeeld een eenvoudige houten kist of urn, een vilten mand, rieten korf of lijkwade. Dat houdt in dat chemisch bewerkt, gelakt, geverfd of verduurzaamd hout of kunststof als kist of als versiering aan de kist niet zijn toegestaan.

Grafregistratie

De beheerder houdt een registratie bij. Hij zorgt ervoor dat het graf op naam is geregistreerd en kan worden gelokaliseerd.

Tarieven

Voor de natuurbegraafplaats geldt één tarief. Hiermee koopt u de grafrechten en het onderhoud in een keer af. De begraafkosten zijn niet inbegrepen. De tarieven worden ieder jaar geïndexeerd. Restitutie is niet mogelijk.

Beplanting

De beplanting op de natuurbegraafplaats bestaat uit inheems materiaal.

Onderhoud

De graspaden worden enkele keren per jaar gemaaid. De natuurbegraafplaats wordt incidenteel begraasd door schapen. Wanneer een gedeelte op de natuurbegraafplaats vol is, wordt dit onderhouden als natuurterrein. Dit betekent dat alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd.

Honden

Honden zijn niet toegestaan op de natuurbegraafplaats.