De fundering van het ceremoniepaviljoen in aanbouw op Natuurbegraafplaats Slangenburg is gereed. Op dit moment worden de gebinten voorbereid.

De natuurbegraafplaats krijgt in 2023 naast een boskapel in de buitenlucht ook een ceremoniepaviljoen. In deze intieme ruimte kunnen mensen afscheid nemen van een dierbare. Het paviljoen bevindt zich centraal op de natuurbegraafplaats en is bereikbaar via de hoofdingang. De planning is dat het paviljoen in het vierde kwartaal van 2023 gereed is.

Biobased bouwen

Het gebouw past geheel in de sfeer van natuurbegraven en krijgt een stoere en robuuste uitvoering. De materialen waarmee het gebouw wordt gerealiseerd zijn zoveel mogelijk biobased. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke en hernieuwbare bouwmaterialen (denk aan materialen die opnieuw groeien). Er wordt bijvoorbeeld gebouwd met hout en muren van kalkhennep. Daarnaast wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte bouwmaterialen.