Privacyverklaring Natuurbegraafplaats Slangenburg

Natuurbegraafplaats Slangenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Bescherming persoonsgegevens

Wij beschermen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en werken conform onze privacyverklaring en de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met alle informatie die wij ontvangen en verzamelen. In onze privacyverklaring leest u welke informatie we vastleggen en voor welk doel.

Functionaris Gegevensbescherming

Mevr. A.M.M. Nas
a.nas@doetinchem.nl
(0314) 399 514 

Informatiebeveiliging

Natuurbegraafplaats Slangenburg bewaart uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden wij bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers worden regelmatig getest. Natuurbegraafplaats Slangenburg houdt zich aan de meldplicht datalekken.

Wijzigingen

Natuurbegraafplaats Slangenburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd? Heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via communicatie@buha.nl.  

Copyright

Informatie van www.buha.nl mag worden overgenomen of gepubliceerd door derden, mits er sprake is van een bronvermelding. Logo’s of elementen daaruit mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurbegraafplaats Slangenburg.

 
 
header-back-paars@2500.png