Wat is natuurbegraven

logo
Zoeken

Wat is natuurbegraven

Respect voor de natuur is een belangrijk uitgangspunt bij natuurbegraven. Het milieu wordt zo min mogelijk belast. Dat betekent dat de kist of urn gemaakt is van biologisch afbreekbaar materiaal. Bij natuurbegraven geldt een eeuwigdurende grafrust.

Natuurlijke gedenktekens

Ook grafmarkering is op een natuurlijke manier aanwezig, zoals een houten boomschijf of een boom. Alle graven op natuurbegraafplaats Slangenburg gaan uiteindelijk op in een groter, natuurlijk geheel. De grafdekking wordt onderdeel van de totale natuurontwikkeling. Afzonderlijke graven zijn niet meer herkenbaar. Het ontbreken van grafzerken, planten of andere kenmerken op het graf, geven het gebied een extra natuurlijke dimensie.

Altijd terug te vinden

Zodra het terrein volledig is bezet, wordt het zo min mogelijk verstoord en krijgt de natuur de kans zich te stabiliseren. Ook de boomschijven op het graf gaan geheel op in de natuur. De exacte plek wordt geregistreerd met behulp van GPS-coördinaten. Die zijn in het beheerregister opgenomen. Zo is een graf op natuurbegraafplaats Slangenburg altijd terug te vinden.

Urnengraven

Op natuurbegraafplaats Slangenburg kunt u ook de as na een crematie begraven. U kunt ervoor kiezen de as in een biologisch afbreekbare urn te begraven. Ook is het mogelijk de as zonder urn in een urnengraf te begraven. Het is niet mogelijk om de as te verstrooien.


 

Contact

Telefoon
(0314) 341 966

Contactformulier