Nieuws

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

Herinneringsbijeenkomst

Wij organiseren samen met Yarden een Herinneringsbijeenkomst op zondag 29 oktober. Tijdens deze bijeenkomst herinneren we overleden dierbaren met gedichten, verhalen en muziek. We starten de avond in het crematorium. De zaal is open om 18 uur, de bijeenkomst begint om 18.30 uur. Na het samenzijn in de zaal starten we met een fakkeltocht over de begraafplaats en de natuurbegraafplaats. De fakkeltocht wordt begeleidt door harpmuziek en gaat langs alle cirkels en over de natuurbegraafplaats. U kunt een kaarsje branden op het graf van uw dierbare. Nadien is er koffie en thee in het crematorium van Yarden.


Nazomervlinder op boerenwormkruid

Aan alles in de natuur is te zien dat de herfst eraan komt. Lang nog niet alle planten zijn uitgebloeid. Insecten en vlinders zijn daarom nog volop actief. Jonge vogels profiteren van het rijke voedselaanbod en leren nu op eigen benen te staan.

Toch is de herfst in aantocht. Flink wat trekvogels zijn al onderweg. Het is ook de tijd van de bessen. Voor ons zijn het kleurige bolletjes; voor vogels zijn het ware vitaminebommetjes. En de vogels laten deze zich smaken nu ze op trek zijn.

De natuurbegraafplaats maakt deel uit van het landgoed Slangenburg. Het is een prachtig gebied waar u lange wandeling kunt maken. U kunt ook een wandeling maken over het aangekochte terrein. Via het pad naast de bijenstal kunt u dit gedeelte betreden. Dit terrein is nog niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.


Torenvalk op de natuurbegraafplaats

Onlangs hebben wij een torenvalk gezien op de natuurbegraafplaats. De torenvalk is vooral bekend door het bidden, dat je vaak langs de weg ziet. Bij het bidden blijft een roofvogel op een plaats in de lucht hangen om een prooi te vinden en daarna te vangen. De vogel blijft dan op één plek in de lucht hangen, terwijl hij op de grond naar een prooi zoekt. De torenvalk is een kleine valk met een lange staart en een opvallend roodbruine rug. Wij hebben voor de torenvalk een nestkast geplaatst op de natuurbegraafplaats.


Nieuwe rondleidingen gestart

We zijn weer gestart met het verzorgen van rondleidingen. De rondleiding is bedoeld voor iedereen die interesse heeft. Fietst u regelmatig langs de natuurbegraafplaats of heeft u wel eens van de natuurbegraafplaats gehoord en wilt u meer weten? Bij een rondleiding starten wij rond 14.00 uur vanaf de tarp op de natuurbegraafplaats. Aanmelden is niet nodig.


Raad gaat akkoord met bouw ontmoetingsruimte

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van een ontmoetingsruimte op de natuurbegraafplaats (uitbreidingslocatie). Om de ontmoetingsruimte te kunnen realiseren, moet eerst de bestemming van het terrein aangepast worden.

Behalve een ontmoetingsruimte wordt er een infocentrum gebouwd en zijn alle tarieven met 5% verlaagd.

 In De Gelderlander van 8 juli 2016 stond een artikel over het voorstel.


Invulling van het laatste afscheid

We merken steeds vaker dat mensen zelf invulling willen geven aan het laatste afscheid van hun dierbare. Nabestaanden willen het graf dichten, of muziek maken tijdens de ceremonie. Wij bieden u een half dagdeel voor het afscheid van uw dierbare.


Natuurbegraafplaats breidt uit

Een jaar geleden heeft de gemeente Doetinchem een perceel van bijna 9 hectare grond aangekocht. Dit zijn ongeveer 13 voetbalvelden. Met deze grond willen wij de natuurbegraafplaats uitbreiden. De aangekochte grond grenst aan de zuidzijde van de natuurbegraafplaats.

Bij de inrichting van deze grond willen wij het Achterhoekse cultuurlandschap in ere herstellen. Dit jaar is de grond ingezaaid met haver, zomertarwe en zomergerst. De percelen zijn omzoomd met bloemrijke akkerranden.

Ongeveer de helft van de grond is verpacht aan boeren. De andere helft is in samenwerking met het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) ingericht. Zij bewerken de grond, zaaien en oogsten de graangewassen.

Deze zomer kunt u het resultaat zien; de bloemen uit het akkermengsel gaan bloeien in combinatie met de aren van de haver en zomergerst.


Succesvolle open dag

Op vrijdagmiddag 17 april 2015 heeft er een succesvolle open dag plaats gevonden op de natuurbegraafplaats. Iedereen was vanaf 13 uur welkom en de belangstelling was groot. Behalve een rondleiding over de natuurbegraafplaats was het ook mogelijk om een informatiemarkt  met regionale standhouders te bezoeken. Hier kon iedereen inspiratie op doen met uiteenlopende producten rondom natuurbegraven.

Gelukkig werkte het weer goed mee. Hierdoor konden de bezoekers de tijd nemen de hele natuurbegraafplaats te bekijken. Verschillende mensen hebben in groepen een rondleiding gekregen van een van de medewerkers.  Een aantal schapen begraasden de natuurbegraafplaats. Over een aantal jaren gaan de schapen een rol spelen in het onderhoud.

De bezoekers kwamen met name uit de Achterhoek en de Liemers. Wij merken dat het natuurbegraven in de regio steeds meer in de belangstelling komt te staan. Heeft u de open dag gemist? Wij geven regelmatig rondleidingen. Deze staan vermeld in de agenda. Of neemt u contact op met de beheerder (0314) 341 966 of mail ons info@natuurbegraafplaatsslangenburg.nl


Herbegraven op de natuurbegraafplaats

Het komt vaker voor dat mensen hun overleden dierbare, die op een traditionele begraafplaats begraven is, laten herbegraven op natuurbegraafplaats Slangenburg. Het geeft veel mensen rust om samen met hun overleden partner voor eeuwig samen te zijn. Voor het graf geldt een eeuwigdurend grafrecht, u of uw nabestaanden hoeven de grafrechten niet meer te verlengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder.


Urnengraf

Wij krijgen de laatste tijd veel vragen over de urnengraven. U kunt een urn begraven in een speciaal urnengraf. De urnengraven liggen rondom de bomen in de boszone. Er mogen 4 urnen in een urnengraf worden begraven. Wist u dat het mogelijk is om maximaal 4 urnen in een 1 of 2 persoonsgraf bij te zetten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beheerder.


Grond aangekocht voor uitbreiding natuurbegraafplaats

In juni 2014 heeft de gemeente Doetinchem een perceel van bijna 9 hectare grond aangekocht. Het perceel bevindt zich naast natuurbegraafplaats Slangenburg. Over een aantal jaar wil de gemeente deze grond gebruiken om natuurbegraafplaats Slangenburg uit te breiden.

Op dit moment is er nog geen sprake van een capaciteitstekort op de natuurbegraafplaats. De gemeente heeft de grond echter alvast aangekocht met het oog op de toekomst. Voor de inrichting van de uitbreidingslocatie moet nog een plan worden gemaakt. Voorlopig wordt het terrein ingezaaid met landbouwgewassen. Het gebied is vanaf volgend jaar deels toegankelijk voor het publiek.

Contact

Telefoon
(0314) 341 966

Contactformulier